Audio Himpunan Pelbagai Matan Agama

cover3d_1453734575 (1)

Senarai Matan:

  • Jauharah Tauhid (Aqidah)
  • Aqidatul ‘Awwam (Aqidah)
  • Zubad (Feqah)
  • Waraqat (Usul Fiqh)
  • Arba’in (Hadith)
  • Baiquniyyah (Mustholah Hadith)
  • Ajrumiyyah (Nahu)
  • Alfiyyah (Nahu)
  • Tuhfatul Atfal (Tajwid)

Jenis/Saiz Rakaman : MP3, 583MB

Jenis Produk: Pendrive

Harga Audio Pengajian : RM30.00 

Order Audio Pengajian & Kitab:  Call/Sms/Whatsapp: 011-28428961

                                                               Email: jihadbisnez@gmail.com

Bulughul Maram

bulughul maram-350x350

 

Bulughul Maram
Sebuah kitab yang pada asalnya ditulis dalam tulisan Jawi oleh seorang ulama nusantara terkenal Sheikh Muhammad Idris Al-Marbawi. Kitab ini begitu popular sekali disyarahkan dalam pengajian di sekolah-sekolah pondok dan juga di masjid atau madrasah. Bicara utama yang dibahaskan di dalam kitab ini adalah sekitar persoalan fikah dan hukum syarak yang didasarkan kepada hadits-hadits Rasulullah S.A.W. Dalil-dalil hukum syarak dikumpulkan dan dikategorikan mengikut bab-bab perbincangan.
Buku ini asalnya yang ditulis dalam tulisan Jawi telah dialihkan tulisannya kepada tulisan Rumi tanpa mengubah susun kata ataupun perkataannya. Ini adalah bagi memudahkan generasi sekarang untuk mengikuti kelas atau pengajian syarah kitab ini yang masih menggunakan naskhah kitab asal. Selain itu juga ia boleh dijadikan rujukan bagi mereka yang menggunakan kitab Jawi untuk mengetahui perkataan-perkataan yang kurang pasti dari segi sebutan dan maksudnya.
Usaha mencerahkan semula hasil tulisan ulama dan ilmuan berpengaruh nusantara ini adalah untuk menyuburkan dan menyebar luaskan khazanah ilmu yang telah diwariskan oleh para ulama nusantara terdahulu yang begitu besar sekali sumbangan mereka dalam memartabatkan agama dan bangsa. Semoga dengan adanya buku seumpama ini sebaran cahaya ilmu ini akan terus menerangi generasi-generasi sekarang dan akan datang.

BELI DISINI !!!

Dalilul Falihin li Turuqi Riyadhus Salihin – Syarah kitab Riyadhus Salihin Imam Nawawi

1794590_785956871478308_2958512312421373865_n

Pensyarah: Baba Ismail Sepanjang Al-Fathoni

Nama kitab: Dalilul Falihin li Turuqi Riyadhus Salihin – Syarah kitab Riyadhus Salihin Imam Nawawi

Pengarang kitab: Al-Allamah Syeikh Muhammad bin Allan As-Siddiqi As-Syafi’e

Jenis/bilangan CD: MP3, 81 keping CD terkini (Tidak sempat rakaman dari muqaddimah juz 1)

Harga CD: RM6.00 setiap CD, complete set RM486.00 (sehingga siri terkini)

Order CD & Kitab:  call/sms/wechat/line: 011-28428961 email: jihadbisnez@gmail.com

*Boleh dimuat dalam dvd atau hard disk jika tempahan complete set/banyak

Mukhtasar Sahih Muslim

jc-2323-1369623542-500x500

Mukhtasar Sahih Muslim

Umat Islam tidak boleh terlepas dari memlepajari ilmu-ilmu hadith. Khusus hadith-hadith yang telah diketahui kesahihannya.

Mukhtasar Sahih Muslim adalah ringkasan kitab al-Jami’ al-Sahih karya Abu al-Husin bin al-Hajjaj bin Muslim bin al-Warid al-Nisaburi (Imam Muslim).

Al-Imam al-Nawawi menyatakan bahawa para ulama seluruhnya telah bersepakat bahawa Sahih al-Bukhari dan Sahih al-Imam Muslim adalah dua kitab yang paling sahih selepas Al-Quran Al-Karim berbanding dengan kitab-kitab hadith yang lain.

Kaedah penyusunan penulisan kitab Shahih Muslim diakui oleh ramai ulama sebagai kaedah penyusunan yang lebih baik.

Pertama beliau menempatkan hadith-hadith yang semakna beserta sanadnya dalam satu kelompok tertentu.

Kedua beliau menghimpun sanad yang muttafaqun alaihi (disepakat oleh ulama) dan yang tidak dengan metode takwil (berpindahnya jalur rawi) dengan menggunakan lambang huruf ha.

Ketiga, beliau lebih banyak mengutip hadith-hadith riwayat bi al-lafzhi. Ini merupakan satu kelebihan berbanding hadith-hadith riwayat Imam al-Bukhari.

Keempat, beliau sangat memperhatikan matan hadith. Jika ada dua rawi yang menyampaikan hadith, maka beliau menyebutkan lafaz dari perawi tertentu. Atau juga bila ada ziyadah (tambah lafaz) maka beliau juga menyebutkannya.

KLIK DISINI !!!

Mukhtasar Sahih Bukhari

jc-2299-1367214800-500x500

Mukhtasar Sahih Bukhari

Umat Islam tidak boleh terlepas dari mempelajari ilmu-ilmu hadith. Khusus hadith-hadith yang telah diketahui kesahihannya.

MUKHTASAR SAHIH BUKHARI adalah ringkasan kitab al-Jami’ al-Sahih karya imam para ulama hadith. Abu Abdullah Muhammad Bin Ismail Bin Ibrahim al-Bukhari. Ia merupakan kitab yang paling agung di dalam Islam dan yang paling banyak memberi manfaat, setelah al-Quran.

Diriwayatkan bahawa Imam Bukhari berkata: “Tidaklah kumasukkan ke dalam kitab Al-Jami’ al-Sahih ini kecuali hadith-hadith yang sahih; dan kutinggalkan banyak hadith sahih kerana khuatir ia akan membosankan.” Setelah para ulama membuat penelitian secara teliti terhadap kitab beliau, mereka menyatakan bahawa Imam Bukhari selalu berpegang teguh pada tahap kesahihan yang paling tinggi.Al-Imam al-Nawawi menyatakan bahawa para ulama seluruhnya telah bersepaakt bahawa Sahih al-Bukhari dan Sahih al-Imam Muslim adalah dua kitab yang paling sahih selepas Al-Quran Al-Karim berbanding dengan kitab-kitab hadith yang lain.

KLIK DISINI !!!