Senarai Pengajian Kitab Tauhid Yang Sudah Khatam bersama Baba Ismail Sepanjang

Senarai Pengajian Kitab Tauhid Yang Sudah Khatam bersama Baba Ismail SepanjangEdit 01 11 16      1 VoteBakurotul Amani RM30 (Kitab sahaja RM10)Misbahul Munir RM30 (Kitab sahaja RM10)Mizan Azzarari Pelajar Pondok RM60 (Kitab sahaja RM10)Mizan Azzarari Masjid Pattani RM60 (Kitab sahaja RM10)Mizan Azzarari Masjid Yala RM60 (Kitab sahaja RM10)Mawaqifil Marjan Pelajar Pondok RM60 (Kitab sahaja RM15)Mawaqifil Marjan Masjid Yala RM90 (Kitab sahaja RM15)Addurrus Samin RM150 (Kitab sahaja RM10)Nur Zholam RM102 (Kitab sahaja RM10)Hasyiah Syarqawi Had Hidi RM180 (Kitab sahaja RM10)Tuhfatul Murid RM360 (Kitab sahaja RM10)TAWARAN HEBAT untuk pembelian RM1000

Source: Senarai Pengajian Kitab Tauhid Yang Sudah Khatam bersama Baba Ismail Sepanjang

Audio Himpunan Pelbagai Matan Agama

cover3d_1453734575 (1)

Senarai Matan:

  • Jauharah Tauhid (Aqidah)
  • Aqidatul ‘Awwam (Aqidah)
  • Zubad (Feqah)
  • Waraqat (Usul Fiqh)
  • Arba’in (Hadith)
  • Baiquniyyah (Mustholah Hadith)
  • Ajrumiyyah (Nahu)
  • Alfiyyah (Nahu)
  • Tuhfatul Atfal (Tajwid)

Jenis/Saiz Rakaman : MP3, 583MB

Jenis Produk: Pendrive

Harga Audio Pengajian : RM30.00 

Order Audio Pengajian & Kitab:  Call/Sms/Whatsapp: 011-28428961

                                                               Email: jihadbisnez@gmail.com

Wasail Ilmu Kalam

 

cover3d_wasail

Pensyarah: Baba Idris Ali al-Fathoni

Nama kitab: Wasail Ilmu Kalam

Pengarang kitab: SHEIKH ABD AL-QADIR HJ WANGAH ( AYAH DIR SEKAM)

Jenis/Saiz Rakaman : MP3, 1.73 GB

Bilangan Pengajian: 23 kali (KHATAM) 

Jenis Produk: Pendrive

Harga Audio Pengajian : RM60.00 

Order Audio Pengajian & Kitab:  Call/Sms/Whatsapp: 011-28428961

                                                               Email: jihadbisnez@gmail.com

Bakurah Al-Amani

 

cover3d_bakuroh

Pensyarah: Baba Idris Ali al-Fathoni

Nama kitab: Bakurah Al-Amani

Pengarang kitab: Al-Allamah Syeikh Wan Ismail bin Wan Abdul Qadir Al-Fathani (Pak Da ‘Eil)

Jenis/Saiz Rakaman : MP3, 9.98 GB

Bilangan Pengajian: 105 kali (KHATAM) 

Jenis Produk: Pendrive

Harga Audio Pengajian : RM120.00 

Order Audio Pengajian & Kitab:  Call/Sms/Whatsapp: 011-28428961

                                                              Email: jihadbisnez@gmail.com

 

Mawaizul Iman fi Tarjamah ba’dh Manahil Al-Irfan

MAWAIZ VCD

Pensyarah: Baba Ismail Sepanjang Al-Fathoni

Nama kitab: Mawaizul Iman fi Tarjamah ba’dh Manahil Al-Irfan

Pengarang kitab: Baba Ismail Sepanjang Al-Fathoni

Jenis/bilangan CD: MP3, 5 keping CD

Harga CD: RM6.00 setiap CD, complete set RM30.00

Order CD & Kitab:  call/sms/wechat/line: 011-28428961 email: jihadbisnez@gmail.com

*Boleh dimuat dalam dvd atau hard disk jika tempahan complete set/banyak

Fathul Majid syarh Durril Farid fi Aqaid Ahlu Tauhid

fathul majid

Pensyarah: Baba Ismail Sepanjang Al-Fathoni

Nama kitab: Fathul Majid syarh Durril Farid fi Aqaid Ahlu Tauhid

Pengarang kitab: Al-Allamah Syeikh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantaniy

Jenis/bilangan CD: MP3, 30 keping CD terkini

Harga CD: RM6.00 setiap CD, complete set RM180.00 (sehingga siri terkini)

Order CD & Kitab:  call/sms/wechat/line: 011-28428961 email: jihadbisnez@gmail.com

*Boleh dimuat dalam dvd atau hard disk jika tempahan complete set/banyak